Läsläxa & läxhjälp 3-4:an

Idag har alla fått läsläxa med sig hem! De börjar med att vara spågumma. Läxan är till nästa onsdag. Alltså läxa onsdag till onsdag. Jag kommer att erbjuda läxhjälp på onsdagar kl 13.30 -14.10. Om man vill ha tid för att göra läxan på skolan måste man som elev kunna ta ansvar för att arbeta med det man ska. Jag kommer att finnas i klassrummet för att hjälpa till vid behov. Eleverna kommer att ha tillgång till internet och andra hjälpmedel. De som går på fritids ansvarar själv för att säga till att de är på läxhjälp! / Jennie