Den pedagogiska kopplingen

 • Vt 2014 kommer eleverna själva kunna logga in och skriva inlägg, t.ex. dokumentera verksamheten, skriva bokrecensioner, egna små uppdrag med saker de behöver öva på eller veta.
 • Eleverna skriver flera av sina texter på skolans datorer och Ipad som de sparar. Ambitionen är att eleverna ska kunna publicera sina böcker och verk under deras flik på bloggen när de är färdiga.
 • Under skoldagen använder vi ”bloggen” till att hålla reda på vad vi ska göra, samt på vad vi har gjort och återkoppla till hemmet. Hemma används den som informationskanal, ”visa upp”-möjlighet, samt till att skriva kommentarer. Eleverna själva skriver kommentarer som vi sedan läser i skolan. En rolig återkoppling både för oss och eleverna själva. Skrivträning kommer på köpet. Det är fritt att kommentera på sidan för alla men vi som administratörer måste först godkänna dem innan de visas på sidan.

 

Enligt läroplanen kan vi använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

 

Genom bloggen kan vi träna på följande förmågor:

 •  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  söka information från olika källor och värdera dessa.

 

 • De första filmerna vi gjorde tillsammans var i matematik där eleverna presenterar sina kunskaper i matematik. Några av filmerna är gjorda så att de är instruerande för att andra elever ska kunna lära sig av sina kompisar eller att de själva kan gå tillbaka och repetera. Här är 3:ans mattefilmer. Geometrimorgon
 • Vi har använt bloggen för att redovisa vad vi lärt oss om Jesuliv där vi spelat in filmer, texter, bilder som speglar olika skeden i Jesus liv. Den här redovisningsformen var mycket populär bland eleverna och några uttryckte att det var roligt att den fanns på bloggen så att man kan se på den flera gånger. Se bidragen här!

Att utveckla sin förmåga att

 •  kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

 •  skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

 •  undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

 

 Dokumentera och redovisa

 • För att dokumentera utveckling har vi skapat böcker i appen Bookcreater. I ämnet bild har eleverna dokumenterat alla bilderna som har de skapat.  (bilddokumentation)
 • Under vårt tema ”Samhälle” försökte vi få eleverna och föräldrarna lite mer aktiva och delaktiga på bloggen. Vi ställde en fråga till eleverna vilket yrke de skulle vilja arbeta med när de blev vuxna och vi uppmanade föräldrarna att berätta om sina yrken. Vi fick många kommentarer på blogginlägget och några av eleverna fick svar på sina frågor med hjälp av bloggen. I skolan fick vi många intressanta diskussioner och eleverna blev mer säker på hur de skulle kommentera på bloggen.
 • Vi har redaktörer från klassen varje vecka som berättar om vad som har hänt och vad som kommer att hända framöver. Redaktörerna lägger in bilder och skriver texterna själva. 

 

Läroplans mål i samhällskunskap:

 • Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • Yrken och verksamheter i närområdet.

 

Vi har genom bloggen arbetat aktivt för att göra våra elever medvetna om de risker, skyldigheter och möjligheter webben erbjuder att göra dem  mer webbsmarta. 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *